Rekonstrukce sousoší Ukřižování s P. Marií a Janem Evangelistou pod křížem

Sousoší Ukřižování s P. Marií a Janem Evangelistou pod křížem bylo restaurováno v letech 2009 - 2010 pod vedením sochaře a restaurátora MgA. Tomáše Skalíka z Opavy. Památka se nacházela ve špatném stavu. Mezi nejzávažnější poškození patřila především degradace kamene v místech nasazení jednotlivých částí dříku kříže. Vlivem tlaků korozních produktů vnitřních železných čepů docházelo k praskání kamene, jeho odpadání a snížené pevnosti. Lokálně byl povrch pokryt řasou, místy lišejníkem i mechy, což rozrušuje povrchové vrstvy kamene a zvyšuje obsah vlhkosti. Na mnoha místech byly patrné hloubkové praskliny v kameni, kam v zimních měsících zatékala voda a posléze zamrzala, což způsobovalo větší rozpukání kamene. Starší tmely a vysprávky nesplňovaly svůj účel, stejně tak je dožilé i spárování mezi jednotlivými částmi památky. Postavě Ježíše chybí kovová svatozář. Na mnoha místech byla památka poškozena mechanicky. Zejména se jednalo o odlomené části architektury, rohy říms a plastické modelace výzdoby kříže.

Text i fotografie převzaty ze Závěrečné rest. zprávy - Etapa I. - MgA. Tomáš Skalík, 2008, uloženo na městském úřadě.

Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování
Rekonstrukce sousoší Ukřižování