Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého byla restaurována v roce 2008 pod vedením sochaře a restaurátora MgA. Tomáše Skalíka z Opavy. Socha byla před rekonstrukcí v havarijním stavu. Nejvážnějšími poškozeními byly praskliny na podstavci s nápisy a rozpraskání spodní části statue. Další poškození byly: chybějící svatozář a část biretu, chyběla pravá ruka s křížem, malíček levé ruky a celá řada drobných částí. Povrch byl pokryt řasou, místy lišejníkem i mechy, což narušovalo povrchové vrstvy kamene a zvyšovalo obsah vlhkosti. Kovové součásti díla byly značně skorodované, díky čemuž docházelo až k rozpukání kamene v okolí těchto prvků a to i formou dlouhých hlubokých prasklin. Starší tmely a vycpávky nesplňovaly svůj účel a jsou složeny ze zcela nevhodných materiálů - sádry a velmi tvrdého cementu.

Text i fotografie převzaty z Restaurátorského záměru - MgA. Tomáš Skalík, 2008, uloženo na městském úřadě.

 

Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého