Pozemky, Územní plán

pdfDodatek č.4 k zásadám pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví města Andělská Hora z 23. 3. 2011 a dodatku č.2 z 26. 9. 2013 a dodatku č.3 z 18. 11. 2015

pdfDodatek č.3 k zásadám pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví města Andělská Hora z 23. 3. 2011 a dodatku č.1 z 29. 6. 2011 a dodatku č.2 z 26. 9. 2013

pdfDodatek č.2 k zásadám pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví města Andělská Hora z 23. 3. 2011 a dodatku č.1 z 29. 6. 2011

pdfVeřejná vyhláška - oznámení - Návrh změny č. 4 územního plánu obce Andělská Hora a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

pdfPosouzení vlivu koncepce „Změna č. 4 ÚP obce Andělská Hora“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dokument má 39 stran o velikosti 8 MB)

pdfZáměr na zpracování nového územního plánu města Andělská Hora - schváleno zastupitelstvem na zasedání dne 5. 3. 2012

pdfObecně závazná vahláška č.3/2006 o závazné části změny č.2 územního plánu obce Andělská Hora

pdfObecně závazná vahláška č.2/2006 o závazné části změny č. 1 zemního plánu obce Andělská Hora

pdfObecně závazná vyhláška č.11/1999 kterou se stanovuje užívání schváleného územního plánu obce

pdfPravidla postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města Andělská Hora

pdfZásady pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví města Andělská Hora