Obecně závazné vyhlášky

pdfVyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

pdfVyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Andělská Hora

pdfObecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

pdfVyhláška č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

pdfVyhláška č. 1/2012 kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2010 o místních poplatcích

pdfVyhláška č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Andělská Hora

pdfVyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

pdfVyhláška č .2/2010 o místních poplatcích

pdfVyhláška č. 1/2010 o požárním řádu města

pdfVyhláška č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

pdfVyhláška č. 1/2009 o místních poplatcích

pdfVyhláška č. 4/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

pdfVyhláška č. 3/2008 o městských symbolech

pdfVyhláška č. 2/2008 o veřejném pořádku

pdfVyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích