cestyZastupitelé města připravují s odborem ŽPaRR plán oprav komunikací ve vlastnictví města na  r. 2009. Z rozpočtu letos vyčlenili na opravy celkovou sumu 7 mil. Kč (loni 6 mil. Kč). Do nejužšího výběru se dostaly tyto akce:

Silnice, mosty a parkoviště: (údaje jsou v tis. Kč a představují fin. objem investic)

1. Mostek U potoka 500
2. Parkoviště Pivovarská 4 70
3. Jamartice, komunikace pod drahou 290
4. Parkoviště Pivovarská 2 (4 místa) 72
5. Janovice, ul. Cihlová 1 280
6. Parkoviště ul. Žižkova 300
7. Hornoměstská č. 28 - 30 - dvorní část 620
8. Bartákova č. 24 - dvorní část 550

Pěší komunikace:
1. Sokolovská - od gymnázia k ul. Bartákova 618
2. Sídliště Pivovarská - směr náměstí 218
3. Křižovatka tř. Hrdinů - Revoluční 154
4.Sídliště Příkopy - schody 185
5. Chodník před MŠ 1. máje 154
6. Chodník Bartákova č. 24 126

Zbylá finanční částka představuje jarní opravy výtluků, vstupy do domů a další akce menšího rozsahu. Finanční objem oprav odpovídá možnostem letošního rozpočtu, který je přednostně orientován na spoluúčast města k dotacím z Regionálního operačního programu MSK na další investice města.