Škola  na Národní ul.Město Rýmařov  získalo v roce 2008 finanční podporu z  Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR   v rámci Operačním programu Životní prostředí  na realizaci projektu s názvem „Zateplení škol v Rýmařově".

oper_program

V rámci úsilí o efektivní využívání energie připravilo město projekty na zateplení 5 školských budov, z toho dvou mateřských škol. Jedná se o školské objekty na ul. Jelínkova 1(ZŠ) , Jelínkova 3 (MŠ),  na ul. Národní (ZŠ), ul. 1. máje (ZŠ) a ul. Revoluční 30 (MŠ).

Čtyři  školské objekty, které byly projekčně připraveny, byly zatepleny v průběhu roku 2008, poslední budova na ul. Jelínkova 1 bude dokončena v letošním roce.
U všech  zrealizovaných projektů  došlo k zateplení  obvodového pláště, byla vyměněna okna a byl zateplen strop nad posledním podlažím. Výjimkou je budova na Jelínkově 3, kde došlo jen k zateplení obvodových stěn. Výměna oken byla součástí rekonstrukce budovy. Tato rekonstrukce byla podpořena fin. prostředky Ministerstva financí. Hlavním cílem projektu zateplení budov je snížení nákladů na vytápění. Tímto opatřením dojde rovněž ke snížení emisí oxidu uhličitého.

V září loňského roku byla dokončena MŠ - Revoluční ul. 30. Na obou pavilonech budovy školky byla provedena termofasáda, vyměněna všechna okna a vstupní dveře, byl zateplen půdní prostor.

Zateplování objektuZateplování objektuObjekt po rekonstrukci
Související článek:
Mateřská školka v novém

8. prosince 2008 symbolicky přestřihly děti slavnostní pásku  v nové MŠ - Jelínkova ul.3. Přestěhovaly se sem z MŠ  Revoluční 24.  Na celkově zadaptované budově vilového typu byly v rámci projektu „Zateplení škol v Rýmařově" zatepleny obvodové stěny. Mimo tento úsporný projekt se stará budova dočkala rekonstrukce, jež  počítala  s úpravou střechy a vložením vikýřů  a střešních oken, dispozičními změnami  pro potřeby MŠ, novými rozvody vodoinstalace,  ústředního topení, elektroinstalace,výměnou oken a dveří, zřízením nové kuchyně, lapolu,  vzduchotechniky, plynové kotelny a s  opravou venkovní terasy.  Objekt má nové přípojky vody, kanalizace a plynu. Ke školce byla zřízena nová přístupová komunikace.
Objekt před rekonstrukcíPo rekonstrukciZadní trakt s terasou
0506Nové sociální zařízení

 

Třetí budovou, které se týká projekt   „Zateplení škol v Rýmařově" je budova ZŠ - ul. 1.  máje, konkrétně byl zateplen stravovací pavilon a pavilon tělocvičen. Zateplením obvodového pláště, výměnou oken a dveří u tělocvičny a zateplením střešní konstrukce zde dochází ke snížení emisí oxidu uhličitého o cca 40,1 t/rok a k úspoře energie o cca 552 GJ/rok. Okna u stravovacího pavilonu již byla vyměněna v dřívější etapě.
Zateplování stravovacího objektu -boční pohledZateplení tělocvičnyStav po zateplení jídelny a tělocvičny

 

Předposlední školou se v rámci projektu „Zateplení škol v Rýmařově" stala ZŠ - Národní ul. 15. Zde byl,  kromě zateplení obvodových stěn, výměny oken, zateplení stropu nad nejvyšším podlažím,  instalován solární systém pro ohřev vody v sociálním zařízení tělocvičny.
Objekt před rekonstrukcíZateplování objektuSolární systém

 

I budova ZŠ - Jelínkova ul. 1 je nově zateplena a jsou vyměněna okna s tím, že značně poškozená dvorní část fasády byla zateplena v hladkém původním provedení a boční a čelní strana bude v letošním roce zateplena  v stávajícím členění se zachováním ozdobných prvků.
Stav před rekonstrukcíZateplování zadního traktuVýměna oken

 

Jednotlivé projekty byly podpořeny dotací z evropského Fondu soudržnosti ve výši 85 procent z celkových způsobilých výdajů projektu (dále jen CZV). V případě pěti rýmařovských škol se jedná o částku 17 873 555,30 korun. Státní fond poskytl dotaci ve výši 5 procent CZV (1 051 384,90 Kč) a zbývající část doplnilo ze svého rozpočtu město Rýmařov.