tn.jpgStáří a dlouhodobé vystavení nepříznivým klimatickým podmínkám se negativně podepsaly na stavu sochy Panny Marie Immaculaty u kaple V Lipkách v Rýmařově.  Tato kulturní památka se proto dostala do popředí zájmu odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Rýmařov na úseku památkové péče. V letošním roce získal na restaurování  sochy 65 tisíc Kč z Ministerstva kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Restaurátorský zásah byl zaměřený na konsolidaci poškozených částí kamene, jejich hloubkové zpevnění a doplnění tmely z umělého kamene, texturou a barevností odpovídajícím vyspravovanému kameni. Socha byla ošetřena konzervačním způsobem s cílem pozastavit degradační procesy probíhající na povrchu kamene. Bylo nutné provést injektáž trhlin a domodelování chybějících prvků pravé ruky a nohou.
Obnovy sochy se ujal Mgr. Ladislav Werkmann z Olomouce, restaurátor kamenných památek.
Celková částka restaurátorských prací činila 98 420 Kč.

celkovy_pohled.jpg