znak mestaRada města schválila nová pravidla pro umísťování informačních a reklamních zařízení a výlep plakátů na majetku města Rýmařova. Týká se všech konstrukcí, předmětů, staveb, zařízení či maleb sloužících reklamním, informačním nebo propagačním účelům, a to bez ohledu na materiál, konstrukci či provedení – informačních, reklamních a propagačních cedulí, plachet, nápisů nebo maleb na budovách, konstrukcích, zábradlích nebo sloupech veřejného osvětlení, neonových, světelných nebo nafukovacích zařízení, vývěsních štítů, přenosných cedulí a stojanů typu „A“ nebo vývěsních skříněk.

Pravidla řeší požadavky na umístění takových zařízení a poplatky a ceny nájmu za jejich umístění, současně také upravují požadavky na výlep plakátů prostřednictvím Střediska volného času Rýmařov.

Přesné znění pravidel naleznete zde.